KANDYDAT

/KANDYDAT
KANDYDAT2019-01-15T18:29:24+00:00

1. Profile

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otworzyć klasy o profilach:

*Drugi język obcy możesz wybrać spośród:

j. francuskiego, j. włoskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, j. rosyjskiego

2. Dzień otwarty

20 marca 2019 roku, w godzinach 10.00 – 18.00

Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty, który odbędzie się 20 marca w budynku naszej szkoły.
Podczas tego wydarzenia dowiesz się, co będzie Cię czekało w przyszłych latach
i zrozumiesz, że Roździeń to dobry wybór!

3. Terminarz rekrutacji

Poznaj najważniejsze daty

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej  ogólnodostępnej dla młodzieży:
  od 13 maja do 25 czerwca 2019r.  do godz. 15:30
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia gimnazjum / szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego:
  od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. do godz. 15:30
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadgimnazjalnej:
  do 28 czerwca 2019r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum:
  16 lipca 2019r. do godz. 12:00
 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do szkoły, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego:
  od 16 lipca do 24 lipca 2019r. do godz. 15:30
 6. Ogłoszenie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły:
  25 lipca 2019r. do godz. 12:00
 7. Rekrutacja uzupełniająca, jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami:
  od 25 lipca 2019r.

5. Nabór

Nabór elektorniczny odbywa się pod adresem: