Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

//Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie

W dniu  25 lutego 2019 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy z Instytutem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

2019-03-12T09:50:24+00:00