EUROWEEK

//EUROWEEK

Uczniowie naszej szkoły w dniach 10-14 listopada wzięli udział w projekcie „Euroweek”. Spędziliśmy 5 dni w Lądku Zdrój. Było tak około 10 wolontariuszy, między innymi z takich krajów jak Niemcy, Pakistan, Indonezja, Kosowo, Kolumbia, Honduras. Każdy dzień Euroweek był niezwykle intensywny z ogromną ilością zadań, pomysłów i zabawy.Podczas kursu mogliśmy się wiele nauczyć o innych kulturach, tradycjach i zwyczajach. Była to nie tylko świetna zabawa ale również możliwość by spojrzeć na siebie z różnej perspektywy i pomyśleć o swoich planach i ambicjach. To było niezapomniane doświadczenie.

Students od our school took part in Euroweek project from 10-14 November. We spent 5 days in Lądek Zdrój. There were about 10 volunteers from such countries as Germany, Pakistan, Indonesia, Kosovo, Colombia, Honduras and many more. Everyday of Euroweek was extremely busy with a great variety of tasks, ideas and fun. During the course we could learn about lots of different cultures, traditions and customs. It was really great fun but also opportunity to see each other from different perspective and to think about our future plans and ambitions. It was unforgetable experie.

2019-01-15T20:48:13+00:00