I Liceum Ogólnokształcące im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu

ul.Staszica 62 tel.032-266-18-34
http://www.rozdzienski.pl

Dojechać do Nas można:
autobusami linii 55, 116, 188, 154 oraz tramwajem linii 24.

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE:
25.04.2018r od 1000 - 1900

I Liceum Ogólnokształcące im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu istnieje już prawie 70 lat. Stanowi ważny punkt na mapie placówek oświatowych miasta, gdyż kształci i wychowuje kolejne pokolenia sosnowiczan.

Jest szkołą z tradycjami, ale podejmującą wyzwanie nowoczesnego nauczania. Posiada doskonale wykwalifikowaną kadrę, której znakomita większość to nauczyciele dyplomowani. Szkoła otwarta jest na nowe idee, wspiera kreatywność uczniów, formuje ich charaktery, troszczy się o jak najlepsze wyposażenie sal i obiektów sportowych.

I LO jest placówką edukacyjną, która kładzie bardzo duży nacisk na naukę języków obcych, dlatego co roku przygotowujemy bogatą ofertę w tym zakresie. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w różnych dziedzinach. Wielu absolwentów liceum wybrało karierę naukową. Od lat zajmujemy czołowe miejsca w kategorii na najbardziej usportowioną szkołę.

Naszą chlubą jest także Szkolny Teatr-Kabaret UMOWNY pod dyrekcją artystyczną mgr. Szczepana Dyrki, który występuje na scenach zagłębiowskich klubów, bibliotek, przedszkoli i szkół, włączając się często w działalność charytatywną .

Szkoła kształtuje też wrażliwość uczniów na potrzeby drugiego człowieka, młodzież bierze udział w różnorodnych akcjach charytatywnych organizowanych, m.in. przez Szkolne Koło TPD.

Budowanie dobrej atmosfery pracy, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa jest dla nas priorytetem.

Nie sposób zaprezentować wszystkich działań, możemy jedynie zapewnić, że wciąż poszukujemy nowych sposobów aktywizowania młodzieży i motywowania jej do coraz efektywniejszej pracy.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą – przyjdź, zobacz, zostań!

Oferta do klas Liceum

 

Oddziały

 

Przedmioty rozszerzone

 
Oddział multimedialno - językowy
 
język angielski,
język niemiecki/język hiszpański /język włoski,
język polski,
informatyka
 
Oddział nauk społecznych
 
język polski,
język angielski,
wiedza o społeczeństwie,
historia
 
Oddział nauk przyrodniczych
 
biologia,
matematyka,
geografia/chemia/fizyka/informatyka,
język angielski
 
  

Oddział multimedialno - językowy
Przedmioty rozszerzone: język angielski,język niemiecki/język hiszpański /język włoski,język polski, informatyka

W klasie o profilu językowym będzie realizowany rozszerzony program języka angielskiego - poszerzony o treści przygotowujące do zdawania matury na poziomie rozszerzonym.

Uczniowie będą mieli do wyboru naukę drugiego języka obcego: niemieckiego bądź hiszpańskiego, również w zakresie rozszerzonym.

Kandydatom do klasy językowej oferujemy:

 • Wykłady i warsztaty w języku angielskim w ramach współpracy z Biblioteką British Council i American Corner na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • Warsztaty językowe w ramach wyjazdów zagranicznych - poszerzanie wiedzy realioznawczej, kulturoznawczej oraz językowej (dla chętnych).
 • Udział uczniów w spotkaniach z native speaker'ami oraz rodowitymi użytkownikami języka hiszpańskiego.
 • Warsztaty w języku niemieckim w ramach współpracy z Medioteką i Biblioteką Języka Niemieckiego na Uniwersytecie Śląskim oraz Goethe Institut w Krakowie.
 • Współpracę z Instytutem Cervantesa.
 • Warsztaty organizowane przez Uniwersytet Śląski - Hispanofonia.
 • Udział w międzynarodowych projektach programu eTwinning.
 • Udział w Tygodniu Kina Niemieckiego, Hiszpańskiego i Festiwalu Teatralnym.
 • Udział w konkursach językowych, plastycznych i muzycznych.
 • Szkolne obchody Dnia Kolumba, Dnia Języków Europejskich.

Szkoła dysponuje laboratorium językowym wyposażonym w samodzielne stanowiska oraz tablicę multimedialną.

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM?


Priorytetem jest przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym poprzez:

 • Poznawanie różnych konwencji artystycznych.
 • Analizę mało znanej prozy i czytania dodatkowych lektur, które umożliwiają poznawanie świata oraz otwierają na nowe uczucia i emocje.
 • Swobodną interpretację tekstów literackich.
 • Oglądanie interesujących filmów – często niszowych.
 • Uczęszczanie na wykłady i prelekcje naukowe.
 • Organizację wieczorków poetyckich – Wiosenno - Jesienne Zamyślenia.

Oddział nauk społecznych
Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia

Osobom zainteresowanym tematyką społeczną proponujemy naukę w oddziale nauk społecznych z warsztatami psychologicznymi. Jej uczniowie będą mieli nie tylko szanse poznać podstawy interesujących ich dziedzin nauki, ale też rozwinąć własne umiejętności interpersonalne. Zajęcia w tej klasie pomogą w zrozumieniu mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka i pozwolą rozwinąć empatię, wrażliwość na potrzeby innych oraz postawy prospołeczne. Dzięki nim uczeń nauczy się panowania nad emocjami i stresem, co pomoże poprawić relacje międzyludzkie. Nauczy się też efektywnie zarządzać własnym czasem i pozna techniki skutecznego uczenia się.


DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM?


Priorytetem jest przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym poprzez:

 • Poznawanie różnych konwencji artystycznych.
 • Analizę mało znanej prozy i czytania dodatkowych lektur, które umożliwiają poznawanie świata oraz otwierają na nowe uczucia i emocje.
 • Swobodną interpretację tekstów literackich.
 • Oglądanie interesujących filmów – często niszowych.
 • Uczęszczanie na wykłady i prelekcje naukowe.
 • Organizację wieczorków poetyckich – Wiosenno - Jesienne Zamyślenia.

Ponadto:

„Magiczna skrzynka pytań” oswaja z ustnym egzaminem maturalnym z języka polskiego, a dyskusje podczas lekcji poszerzają horyzonty i wzbogacają wiedzę.

PASJA, INSPIRACJA, MOTYWACJA !!!

Marzysz o pracy psychologa, terapeuty, pedagoga? Koniecznie musisz wybrać nasza klasę.

Czego dowiesz się i nauczysz w tej klasie:

 • co wpływa na zachowanie człowieka,
 • jak ludzie funkcjonują w grupie,
 • jakie są prawidłowości rozwoju człowieka,
 • jak ważne jest zdrowie i higiena psychiczna,
 • poznasz swoje mocne i słabe strony,
 • zrozumiesz zasady dobrej komunikacji,
 • rozwiniesz umiejętności społeczne,
 • nauczysz się radzenia sobie w sytuacji trudnej

Współpracujemy z:


 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Sosnowcu : zajęcia integracyjne dla klas pierwszych, warsztaty psychologiczne, doradztwo zawodowe.
 • Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej oddział w Katowicach : wykłady i warsztaty prowadzone przez wykładowców z uczelni i zaproszonych gości – na terenie uczelni jak również w naszej szkole
 • Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Oddział nauk przyrodniczych
Przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka, geografia/chemia/fizyka/informatyka, język angielski

Priorytetem jest przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym z biologii oraz do wyboru geografii lub chemii.

Uatrakcyjniamy i wzbogacamy wiedzę poprzez:

 • zdobywanie wiedzy naukowej z różnorodnych źródeł
 • wykorzystywanie tablicy multimedialnej
 • projekty edukacyjne
 • zajęcia warsztatowe na Wydziale Farmaceutycznym w Sosnowcu ŚUM
 • zajęcia warsztatowe na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie
 • zajęcia warsztatowe w Instytucie Nauki o Materiałach na WIiNoM Uniwersytetu Śląskiego
 • wycieczki przedmiotowe
 • lekcje muzealne w Instytucie Geologicznym na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ
 • marsz młodych geografów
 • zajęcia terenowe

Jesteśmy EKO!!!

Dbamy o środowisko, żyjemy w harmonii z naturą!

Dołącz do nas! Zrealizuj swoje marzenia!


Zajęcia teatralne

Zajęcia dziennikarskie:


Zajęcia sportowe


Zajęcia sportowe

Zajęcia z Grafiki komputerowej i obróbka cyfrowa zdjęć

Rok 2017/2018

Rok 2016/2017

Rok 2015/2016

Table of Contents